• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

Władze zwierzchnie

"Po przyjściu Pana do świątyni i uwolnieniu wierne­go ostatka duchowych Izraelitów, z niewoli nowocze­snego Babilonu, on stopniowo rozpoczął otwierać ich oczy na prawdę. W roku 1929 zabłysnęło jasne światło. Roku tego Strażnica podała objaśnienie z Pisma świę­tego, rozdziału 13 do Rzymian. Ona wykazała, że Je­howa Bóg i Chrystus Jezus, a nie światowi władcy i rządcy są "Wyższymi Władzami", że chrześcijańskie dusze muszą więcej "słuchać Boga niż ludzi"; że wszelkiemu ludzkiemu urzędowi (rozporządzeniu)", któremu muszą być poddane, jest to każdy urząd lub rozporządzenie, zgodnie z Pismem świętem przez lu­dzi, będących sługami w organizacji Bożej, pod Kró­lem Chrystusem Jezusem".                                              

 

Skorygowany pogląd na "zwierzchności wyższe"

4 Jasną strugę światła dostrzeżono w roku 1962 w związku ze słowami Listu do Rzymian 13:1: "Każda dusza niech będzie zwierzchnościom wyższym ["władzom zwierzchnim", NW] poddana" [Biblia gdańska). Pierwsi Badacze Pisma Świętego rozumieli, iż wspomniane tam "zwierzchności wyższe" to władze świeckie. Na podstawie tego wersetu uważali, że jeśli w cza­sie wojny chrześcijanin zostanie powołany do wojska, to jest zobowiązany włożyć mundur, wziąć karabin na ramię i pójść na front do okopów. A ponieważ nie może zabijać bliźnich,
STRAŻNICA-15 MAJA 1995 21

Prawda was wyswobodzi" 292  wyd. 1946 r.